ZARZĄD SZKOŁY I RADA RODZICÓW

Zarząd Szkoły i Rada Rodziców

Prezes Zarządu
mgr Katarzyna Meinicke
zarzadszkoly@szkolamotherwell.com

Sekretarz
Urszula Mierzwińska

Skarbnik
Jacek Michniewicz

Rada Rodziców

Przewodnicząca
Malwina Lewandowska
radarodzicow@szkolamotherwell.com

Członkowie Rady Rodziców
Karolina Tomasik
Alicja Radtke-Łyczak
Małgorzata Matala
Katarzyna Kocikowska