PROJEKTY - DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020r.

Dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP
w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019r.
Częściowa refundacja kosztów wynajmu sal lekcyjnych oraz częściowy zakupu pomocy dydaktycznych i podręczników.

Dofinansowanie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Dofinasowanie z Awards for All Scotland na projekt
pt. „Language and culture diversity in Polish School”

Uprzejmie informujemy, iż decyzją MSZ DWPPG nr. 2621.103.2018/1 projekt polonijny nr 10 pt. „Wydarzenia w szkole w Motherwell” uzyskał zgodę na dofinansowanie.

Od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. w kategorii wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń szkoły poniesione w 2017roku.

Od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. w kategorii opłaty za wynajem lokalu, opłata ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu, bilety wstępu do instytucji kultury.

Wsparcie od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” w kategorii opłaty za wynajem lokalu, opłata ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy, zakup pomocy dydaktycznych.