Porady dla Rodziców

Cele i zadania
Celami nadrzędnymi punktu konsultacyjnego i grupy wsparcia są:

1. Uniwersalne metody wczesnej interwencji w zakresie:
• Radzenia sobie z problemami wychowawczymi
• Zdrowego trybu życia
• Budowania pewności siebie w wychowywaniu dzieci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi
• Alternatywnych metod komunikowania się z dzieckiem/młodą osobą
• Informacji o zajęciach poza szkolnych przy organizacjach charytatywnych
• Umiejętności organizowania czasu spędzanego w domu z rodziną

2. Poradnictwo w identyfikowaniu luk oraz pomoc w odszukaniu alternatywnych kierunków wspierania Państwa oraz Waszych rodzin w:
• Szkockim systemie edukacji i opieki zdrowotnej
• Partnerskich ośrodkach pomocy rodzinie posiadającej dziecko lub młodocianą osobę z jakąkolwiek niepełnosprawnością, np. Dysleksja, Porażenie Mózgowe Dziecięce, Spektrum Autyzmu, ADHD, niepełnosprawność wzroku, słuchu oraz inne
• Poradnictwo w odnalezieniu odpowiednich dróg terapeutycznych i dostępu do specjalistów

3. Organizacja krótkich szkoleń dla Rodziców i Opiekunów
Intencją naszej szkoły jest zaoferowanie wsparcia i pomocy Rodzicom lub Opiekunom, którzy maja utrudniony dostęp do informacji, poradnictwa oraz szkoleń w języku angielskim. Zdajemy sobie sprawę, że bariera w komunikacji językowej może być główną przeszkoda w dostępie do źródeł informacji oraz szerokich możliwościach pomocy.
Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom, Szkoła w Motherwell udostępnia nieodpłatny punkt konsultacyjny, który będzie otwarty podczas sobotnich zajęć lekcyjnych w Szkole Języka Polskiego i Kultury w Motherwell, która mieści się w budynku Szkoły Św. Bernadetty w Motherwell