PŁATNOŚCI

1. Koszt czesnego w roku szkolnym 2023/2024 za jeden semestr (5 miesięcy) wynosi:

– jedno dziecko £250
– dwoje dzieci £400
– kolejne dzieci bezpłatnie !!!

2. Koszt czesnego w naszej szkole za jeden miesiąc wynosi:
– jedno dziecko £50
– dwoje dzieci £80
– kolejne dzieci bezpłatnie !!!

Czesne za szkołę może być wpłacane:
– jednorazowo z góry na konto szkoły do 1 września 2023 za semestr zimowy oraz do 1 lutego 2024 za semestr letni.

School of Polish Language and Culture
nr konta 00475998
sort code: 82-66-26
Clydesdale Bank Motherwell

Bardzo proszę w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka
-Standing order (zlecenie stałe)
Odpowiedni dokument do pobrania u dyrektora lub skarbnika

3. Komitet Rodzicielski
Rodzice zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej wpłaty w wysokości £20 od rodziny na rzecz Komitetu Rodzicielskiego do dnia 15 października 2023 przelewem na konto szkoły.

 

Dokumentacja finansowa szkoły pozostaje do wglądu u Dyrektora.