Płatności

Płatności

Zawieszone do odwołania !!!

1.Koszt czesnego w roku szkolnym 2020/2021  za semestr (5 miesięcy) wynosi:
- jedno dziecko £175
- dwoje dzieci £275
- troje dzieci £325
- czworo dzieci £375 

2.Koszt czesnego w naszej szkole za jeden miesiąc wynosi:
- jedno dziecko £35
- dwoje dzieci £55
- troje dzieci  £65
- czworo dzieci £75 

Czesne za szkołę może być wpłacane:
-jednorazowo z góry na konto szkoły do 1 września 2020 za semestr zimowy  oraz do 1 lutego 2021 za semestr letni,

School of Polish Language and Culture
nr konta 00475998
sort code: 82-66-26 
Clydesdale Bank Motherwell
Bardzo proszę w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka

-Standing order (zlecenie stałe)
Odpowiedni dokument do pobrania u dyrektora lub skarbnika

3.Komitet Rodzicielski 

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej wpłaty w wysokości £20 od rodziny na rzecz Komitetu Rodzicielskiego do dnia 15 października 2020 przelewem na konto szkoły.

Dokumentacja finansowa szkoły pozostaje do wglądu u Dyrektora.