Karta zgłoszeń

Karta zgłoszeń

Związku z przebudową strony internetowej Szkoły Języka Polskiego i Kultury bardzo prosimy o pobranie karty zgłoszeń, wypełnienie i przesłanie na email szkolamotherwell@gmail.com  jako złącznik.

Karta zgłoszenia dziecka 2021-2022 (wersja MS Word)

Karta zgłoszenia dziecka 2021-2022 (wersja Adobe Reader)