Informacje dodatkowe dla rodziców

Informacje dodatkowe dla rodziców

Szkoła Języka Polskiego i Kultury w Motherwell pragnie poinformować o utworzeniu punktu konsultacyjnego, a przy nim uniwersalnej grupy wsparcia dla wszystkich Rodziców lub Opiekunów oraz ich dzieci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi (Additional Support Needs). Konsultacje prowadzone są przez Pedagoga Specjalnego i długoletniego nauczyciela pracującego z dziećmi z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi i dziećmi wielojęzycznymi.

Celami nadrzędnymi punktu konsultacyjnego i grupy wsparcia są:

1. Uniwersalne metody wczesnej interwencji w zakresie:
• Radzenia sobie z problemami wychowawczymi
• Zdrowego trybu życia
• Budowania pewności siebie w wychowywaniu dzieci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi
• Alternatywnych metod komunikowania się z dzieckiem/młodą osobą
• Informacji o zajęciach poza szkolnych przy organizacjach charytatywnych
• Umiejętności organizowania czasu spędzanego w domu z rodziną

2. Poradnictwo w identyfikowaniu luk oraz pomoc w odszukaniu alternatywnych kierunków wspierania Państwa oraz Waszych rodzin w:
• Szkockim systemie edukacji i opieki zdrowotnej
• Partnerskich ośrodkach pomocy rodzinie posiadającej dziecko lub młodocianą osobę z jakąkolwiek niepełnosprawnością, np. Dysleksja, Porażenie Mózgowe Dziecięce, Spektrum Autyzmu, ADHD, niepełnosprawność wzroku, słuchu oraz inne
• Poradnictwo w odnalezieniu odpowiednich dróg terapeutycznych i dostępu do specjalistów

3. Organizacja krótkich szkoleń dla Rodziców i Opiekunów

Intencją naszej szkoły jest zaoferowanie wsparcia i pomocy Rodzicom lub Opiekunom, którzy maja utrudniony dostęp do informacji, poradnictwa oraz szkoleń w języku angielskim. Zdajemy sobie sprawę, że bariera w komunikacji językowej może być główną przeszkoda w dostępie do źródeł informacji oraz szerokich możliwościach pomocy.

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom, Szkoła w Motherwell udostępnia nieodpłatny punkt konsultacyjny, który będzie otwarty podczas sobotnich zajęć lekcyjnych w Szkole Języka Polskiego i Kultury w Motherwell, która mieści się w budynku 

St. Bernadette’s Primary School, Vickers Street Motherwell ML1 3RE

Przed przyjazdem bardzo prosimy o umówienie się na spotkanie telefonicznie 016 98 230225 lub drogą e-mailową szkolamotherwell@gmail.com , w ciągu tygodnia.

Wszystkie konsultacje będą objęte całkowitą dyskrecja. 

Dla chętnych osób będzie istniała możliwość spotkania się w małym gronie przy kawie lub herbacie w celu wymiany doświadczeń, informacji lub zwyklej rozmowy na nurtujące nas tematy.


ZAPRASZAMY !
ZADZWOŃ !
BUDUJMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKICH RODZIN W SZKOCJI