Dla uczniów

Dla uczniów

Program zawierający gry i zabawy ruchowe z muzyka przeznaczony jest do realizacji z dziećmi w grupach 0, I, II na zajęciach pozalekcyjnych.

Zabawy i gry ruchowe są charakterystyczną formą dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Odpowiadają potrzebom oraz zainteresowaniom najmłodszych i rozwijają ogólną sprawność fizyczną. Zajęcia wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, równocześnie dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.
Zabawy ruchowe są przygotowaniem dziecka do społecznego współdziałania w grupie, kształtują prawidłowe nawyki, dyscyplinę, a także pozytywne cechy charakteru.

Zajęcia obejmują  elementy:
- rytmiki i tańca
- gimnastyki korekcyjnej
- gier i zabaw ruchowych
- zabaw integracyjnych i  uspokajających
- ćwiczeń do muzyki

Główne cele:
- rozwijanie sprawności  ruchowej
- zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie
- kształtowanie poczucia przynależności do swojej społeczności
- podnoszenie stanu zdrowia
- wdrażanie do zasad fair play

Jak mówi stare przysłowie "W zdrowym ciele – zdrowym duch".
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie chętne dzieci.
Anna Surdacka 

 

*************************************************************************

Kółko Plastyczne

„Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć. Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia dzieciom, a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości. Jest to język łączący uczuciami przyjaźń dzieci i dorosłych całego świata”.

Stanisław Popek

Szkoła Języka Polskiego i Kultury w Motherwell oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w kółku plastycznym, które prowadzone jest w ramach zajęć pozalekcyjnych, o godz.13.30

Głównymi założeniami zajęć z zakresu aktywności plastycznej są:
- rozwijanie pomysłowości, wrażliwości i twórczej inicjatywy dziecka oraz doskonalenie dotychczasowych umiejętności i możliwość samorealizacji;     
- rozbudzanie wiary w siebie i własne możliwości twórcze;
- nauka samodzielności, wytrwałości i odpowiedzialności za rzetelne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków;
- pobudzanie rozwoju umysłowego i emocjonalnego u dziecka;
- doskonalenie sprawności manualnej, a także nauka bezpiecznego posługiwania się przyborami stosowanymi podczas zajęć;
- umiejętność pracy w zespole, integracja grupy;
- kształtowanie umiejętności konstruktywnego planowania i spędzania wolnego czasu.

Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, zainteresowań dzieci, a także omawianych podczas lekcji tematów, związanych m.in. z tradycjami, czy świętami obchodzonymi w Polsce.
Barbara Kokoszko