O SZKOLE

1. Powstanie
Pierwsze zajęcia jeszcze wtedy w ramach Klubu Polskiego przy Diecezjalnym Duszpasterstwie Polskim odbyły się 8 marca 2008 roku. Zainteresowanie, jakie szkoła wzbudziła wśród rodziców oraz chętnie przychodzących dzieci, wpłynęło na rozszerzenie programu zajęć lekcyjnych. Zabraliśmy się, więc do pracy i tak powstała Katolicka Polska Szkoła Sobotnia w Motherwell. Pierwszy rok szkolny zainaugurowano 6 września 2008 roku uroczystą Mszą Św. odprawianą przez ks. Krzysztofa Garwolińskiego.
Od 6 lutego 2010 szkoła zmieniła nazwę na: Szkoła Języka Polskiego i Kultury

2. Cele
Celem naszej szkoły jest wspieranie rodziców i opiekunów w pielęgnowaniu języka polskiego oraz przyswajaniu polskiej tradycji i kultury przez młode pokolenie Polaków oraz przez obywateli Wielkiej Brytanii polskiego pochodzenia.
Cel ten szkoła realizuje poprzez ćwiczenie gramatyki i ortografii polskiej, ukazywanie przebogatej polskiej literatury, naukę historii i geografii Polski oraz rodzimych tradycji i zwyczajów. Poprzez naukę wierszy i piosenek oraz dziecięce gry i zabawy, szkoła stwarza platformę zajęć zbiorowych, motywując w ten sposób dzieci do używania języka polskiego. Zgłaszając dziecko do naszej szkoły, rodzice ułatwiają mu dostęp do przebogatej krainy polskiej kultury. Krainy – do której paszportem jest znajomość języka polskiego. W szkole prowadzi się naukę religii. Wychowanie zaś przebiega w duchu chrześcijańskich wartości.
Szkoła zapewnia rozwój życia duchowego (wspólna modlitwa oraz udział w życiu sakramentalnym) przy współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Polskim w Motherwell.
Szkoła w Motherwell jest otwarta dla wszystkich poczuwających się do więzi z językiem, kulturą i tradycją polską oraz pragną w niej realizować swą edukację. Jest również otwarta na współpracę ze wszystkimi instytucjami – współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz z Generalnym Konsulatem RP w Edynburgu.
Dzięki wsparciu MEN i współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Szkoła otrzymała bogate pomoce dydaktyczne oraz podręczniki znajdujące się w zestawie bibliotecznym. W zestawie znajduje się między innymi: bogaty zbiór słowników do języka polskiego wydawnictwa PWN, encyklopedie, podręczniki multimedialne do nauki historii i polskiego, piękna kolekcja filmów polskich na DVD, lektury szkolne, książki i bajki dla młodego czytelnika oraz wiele, innych interesujących materiałów dydaktycznych do wykorzystania na każdej lekcji w naszej szkole.

3. Rodzice
Chcemy, aby rodzice czuli się dobrze w naszej szkole, znaleźli tu swoje miejsce oraz stworzyli grupę ludzi, którzy mogą się wzajemnie wspierać. Widzimy wiele możliwości współpracy z rodzicami
i opiekunami, którzy chcą obdarzyć dzieci niezwykle wartościowym kapitałem: pełną dwujęzycznością, ułatwiającą swobodne poruszanie się zarówno wśród obywateli brytyjskich, jaki i wśród Polaków oraz umożliwiającą korzystanie bez ograniczeń ze skarbnic obu kultur.

4 . Uczniowie
Szkoła zapewnia edukację dzieciom w wieku od 5 do 15 lat. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych. Dodatkowym kryterium przydziału dziecka do danej grupy jest poziom znajomości języka polskiego. Uczniowie pochodzą z rodzin na stałe mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak i rodzin zamieszkujących wyspy tymczasowo. W szkole wszyscy mają okazję poznać swoich rówieśników i razem z nimi dalej poznawać tajniki polskiego języka, tradycji i kultury.

5 . Nauczyciele
W szkole pracują wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele, posiadający pełne wyższe kwalifikacje pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe zdobyte aktywną pracą w polskich i szkockich szkołach. W działalność instytucji zaangażowani są również rodzice uczniów uczęszczających na zajęcia, a także inne osoby zaprzyjaźnione z placówką, które poświęcają pracy z dziećmi swój wolny czas.
Ambicją szkoły jest prowadzenie zajęć w sposób profesjonalny, opierający się na polskich podręcznikach i najlepszych metodach. Grono pedagogiczne tworzy autorskie plany pracy dla danej grupy wiekowej oparte o podręczniki aktualnie używane w szkole, Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą, źródła dostępne w szkolnej bibliotece oraz inne materiały dydaktyczne dostosowane do nauki u szkołach polskich szkockich.

6. Zajęcia szkolne
Zajęcia szkolne odbywają się w St. Bernadette’s PS ( Vickers Street, Motherwell, ML1 3RE) w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 13.30, z wyłączeniem ferii i wakacji szkolnych. Propozycja zajęć w naszej szkole skierowana jest do tych, którzy cenią sobie wysoką jakość nauczania, pracę wykorzystującą naturalne predyspozycje dziecka oraz osiągnięcia współczesnej pedagogiki i metodyki nauczania języka polskiego na emigracji. Program nauczania w Szkole Języka Polskiego i Kultury oparty jest na Podstawie Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą ISBN 978-83-62360-08-6
W planie zajęć można znaleźć następujące przedmioty: wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 4 lat, kształcenie zintegrowane z elementami historii i geografii Polski, język polski, historii Polski, geografia Polski, religia. Zajęcia dodatkowe w naszej szkole odbywają się w zależności od zainteresowania i frekwencji uczniów.
Szkoła angażuje się w wiele wydarzeń kulturalnych i towarzyskich. Należą do nich m.in. andrzejki, mikołajki, zabawy karnawałowe, wieczorki poetyckie. Dzieci prezentują się podczas akademii, apeli oraz bardzo popularnych corocznych jasełek. Rodzicom serce rośnie, widząc swoje pociechy na scenie.
Co najmniej raz w roku szkolnym organizowana jest wycieczka dla wszystkich uczniów. Pierwszą – była wycieczka z okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2008r., do Ogrodu Zoologicznego w Edynburgu. Ktoś powie, że był tam już wiele razy – nigdy jednak z grupą polskich rówieśników i przemiłego Grona Pedagogicznego.

7. Zapisy do szkoły
Aby zapisać dziecko do szkoły, wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na naszej stronie, lub skontaktować się z Panią Agatą Lis w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 14.30 do St. Bernadette’s Primary School.