DLA UCZNIÓW

Gry i zabawy ruchowe

 Program zawierający gry i zabawy ruchowe z muzyka przeznaczony jest do realizacji z dziećmi w grupach 0, I, II na zajęciach pozalekcyjnych.
Zabawy i gry ruchowe są charakterystyczną formą dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Odpowiadają potrzebom oraz zainteresowaniom najmłodszych i rozwijają ogólną sprawność fizyczną. Zajęcia wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, równocześnie dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.
Zabawy ruchowe są przygotowaniem dziecka do społecznego współdziałania w grupie, kształtują prawidłowe nawyki, dyscyplinę, a także pozytywne cechy charakteru.
Zajęcia obejmują elementy:
– rytmiki i tańca
– gimnastyki korekcyjnej
– gier i zabaw ruchowych
– zabaw integracyjnych i uspokajających
– ćwiczeń do muzyki
Główne cele:
– rozwijanie sprawności ruchowej
– zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
– rozwijanie umiejętności pracy w grupie
– kształtowanie poczucia przynależności do swojej społeczności
– podnoszenie stanu zdrowia
– wdrażanie do zasad fair play
Jak mówi stare przysłowie „W zdrowym ciele – zdrowym duch”.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie chętne dzieci.

Anna Surdacka

Kółko Plastyczne

„Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć. Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia dzieciom, a także licznym rzeszom miłośników tej twórczości. Jest to język łączący uczuciami przyjaźń dzieci i dorosłych całego świata”.
Stanisław Popek

Szkoła Języka Polskiego i Kultury w Motherwell oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w kółku plastycznym, które prowadzone jest w ramach zajęć pozalekcyjnych, o godz.13.30

Głównymi założeniami zajęć z zakresu aktywności plastycznej są:
– rozwijanie pomysłowości, wrażliwości i twórczej inicjatywy dziecka oraz doskonalenie dotychczasowych umiejętności i możliwość samorealizacji;
– rozbudzanie wiary w siebie i własne możliwości twórcze;
– nauka samodzielności, wytrwałości i odpowiedzialności za rzetelne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków;
– pobudzanie rozwoju umysłowego i emocjonalnego u dziecka;
– doskonalenie sprawności manualnej, a także nauka bezpiecznego posługiwania się przyborami stosowanymi podczas zajęć;
– umiejętność pracy w zespole, integracja grupy;
– kształtowanie umiejętności konstruktywnego planowania i spędzania wolnego czasu.

Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, zainteresowań dzieci, a także omawianych podczas lekcji tematów, związanych m.in. z tradycjami, czy świętami obchodzonymi w Polsce.


Barbara Kokoszko