W najstraszniej grupie pełna mobilizacja, gdyż egzamin GCSE, część ustna, już za rogiem. Dziś ćwiczyliśmy photo card i role play: jak opisywać obrazek, jak wyrażać swoją opinię na różne tematy, jak prowadzać rozmowy formalne i nieformalne. Za tydzień czeka na general conversation – ostania największa część egamzinu ustnego, ale damy radę… jak nie my… to kto?