Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w nowych zajęciach. Na lekcji, której tematem były warzywa i owoce dzieci losowały owoc lub warzywo z tajemniczego worka i za pomocą dotyku i węchu lub małej podpowiedzi musiały odgadnąć co wybrały. Poniedziałek, wtorek, środa… dzieci znają wszystkie dni tygodnia i potrafią ładnie zapisać je w zeszycie.