Mała przerwa w pracy po wyczerpującej godzinie lekcyjnej, gdzie omawialiśmy postać wielkiego króla Polski Jana III Sobieskiego oraz Bitwę pod Wiedniem stoczona 12 września 1683 roku. Bitwa rozegrała się między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy.