„Poznajemy polskie miasta”- rozbudzamy zainteresowania uczniów ważnymi miastami Polski. Poznajemy legendy związane z tymi miastami. Oto prezentacje miast, które dzieci z gr. II przygotowały w swoich domach i przedstawiły na zajęciach. Prace uczniów zostały umieszczone na tablicy szkolnej.