W grupie II został przeprowadzony klasowy konkurs pięknego czytania. Celem konkursu była możliwość prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych, a także dbałość o piękno języka ojczystego. Uczniowie zaprezentowali się czytając wiersz Jana Brzechwy pt: Tydzień. Komisja konkursowa w skład której wchodzili: wychowawca klasy: Magdalena Grubińska, prezes zarządu szkoły: Katarzyna Meinicke oraz pani z rady rodziców Młgorzata Matala słuchając i oceniając występy uczniów, jury brało pod uwagę: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcję. Komisja jednogłośnie wybrała 4 laureatów konkursu:
I miejsce- Julia Kuberska
Dwa II miejsca- Anna Kubicka i Zuzanna Brzeźnia
III miejsce- Alexandra Tomasik.
Laureaci konkursu otrzymali dyplom i nagrodę książkową, reszta uczestników otrzymała dyplomy za uczestnictwo. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za zaangażowanie i piękną prezentację!
Magdalena Grubińska