”Tradycja” jest słowem pochodzącym od łacińskiego słowa traditio, a to z kolei pochodzi od czasownika tradere, który oznacza dostarczać lub przekazywać. Tradycja to przekazywanie zwyczajów, zachowań, wspomnień, symboli, wierzeń, legend, wśród ludzi danej społeczności, a to co jest przekazywane, staje się częścią kultury.

Dzisiaj na zajęciach w grupie III poznaliśmy cześć tej kultury i bogatej tradycji Polski i Polaków. Barbórka, która jest obchodzona 4 grudnia, jest świętem wszystkich górników pracujących w kopalniach na terenie całej Polski, a historia sięga czasów Słowian. Tradycja, kultura i historia związana z wydobyciem węgla i soli, praca górników w kopalni oraz przekazywane legendy można dostrzec w strojach ludowych oraz usłyszeć w przyśpiewkach oraz pieśniach regionalnych.
Iwona Pawlik