Dzisiejsze zajęcia upłynęły Nam pod hasłem Dnia Niepodległości i polskich symboli narodowych. Dzieci otrzymały kontur mapy polski, który musiały wykleić w kolorach polskiej flagi, ćwicząc przy tym paluszki, które wydzierały małe kawałki papieru i utrwalając sobie barwy narodowe państwa polskiego oraz kształt polski na mapie.

Żaneta Kostrzewska