Uczniowie najstarszej grupy w naszej szkole przy użyciu atlasów geograficznych Polski ( mapy krajobrazowe i administracyjne) nauczyli się dziś określać położenia miejscowości, z których pochodzą ich rodziny. Poznali ukształtowanie terenu Polski i dowiedzieli się, jak prawidłowo pokazywać bieg rzeki ( Wisły) od źródła do ujścia.
Milena Wodecka