Dnia 27 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00, po ponad dwuletniej przerwie Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Motherwell, mieszcząca się w budynku szkoły St. Bernadette’s, powitała nowych uczniów, rodziców i ich opiekunów. Rok szkolny 2022-23 rozpoczął się tradycyjnie, krótkim wystąpieniem panią Dyrektor Agaty Lis, a następnie Ks. Krzysztof Garwoliński odprawił Mszę Świętą rozpoczynającą nowy rok szkolny. Kolejnymi punktami programu było przedstawienie grona pedagogicznego oraz zebranie rodziców, na którym zostały poruszone sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania szkoły.

Za tydzień pierwsze zajęcia w szkole, na które serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.
Iwona Pawlik