Małżonka Prezydenta Dudy zainicjowała Konkurs Recytatorski „Słowem-Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O nagrodę Małżonki Prezydenta RP ubiegają się młodzi rodacy uczących się języka polskiego w krajach swojego zamieszkania.
Zadaniem konkursu jest zainteresowanie uczniów polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą.
Uczestnicy konkursu w trzech grupach wiekowych prezentują utwory wybranych autorów.
Oktawia Precz, reprezentowała naszą szkołę w 2 etapie , II już edycji konkursu. Oktawia podjęła się interpretacji jakże trudnego, ale pięknego wiersza Marii Konopnickiej „ Czym jesteś?”
W obradach Komisji Konkursowej uczestniczyli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kongresu Oświaty Polonijnej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Konkurencja była zacięta (ponad 700 uczniów z 45 krajów ) mimo, iż Oktawia nie dostała się do 3 etapu, chciałabym serdecznie podziękować, za jej trud i zaangażowanie, oraz odwagę 🙂 Jesteśmy z niej bardzo dumni! ????
Mimo wszytko nie poddajemy się, dostaliśmy dużo motywacji i napewno weźmiemy udział w kolejnej edycji za rok!
Chciałabym również podziękować mamie Oktawii – Pani Małgorzacie Matala, która aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach córki.
Z niecierpliwością czekamy na Dyplom z Kancelarii Pana Prezydenta, który w krótce powinien pojawiać się na stronie naszej szkoły.
Milena Wodecka