Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Zarząd i Dyrekcja Szkoły chciałaby wszystkich Państwa poinformować, że od sierpnia 2021 dokładamy wszelkich starań, aby otworzyć drzwi do naszej szkoły. Jak Państwo wiecie budynek szkoły St. Bernadett’s jest własnością North Lanarkshire Council i niestety wszystkie decyzje uzależnione są od wadź lokalnych, co w konsekwencji uniemożliwia nam wynajęcie klas lekcyjnych. Aby wyjść naprzeciw niektórych z Państwa oraz oczekując na pozytywna decyzje władz, postanowiliśmy wrócić do nauczenia online, dla chętnych osób.
ROZPOCZECIE NAUKI:
Naukę on-line rozpoczniemy z dniem 13 listopada 2021 r.
W listopadzie odbędą się trzy spotkania – 13,20,27
W grudniu odbędą się trzy spotkania – 4,11,18
Zajęcia w formie on-line będą dostępne dla dwóch grup wiekowych i będą odbywać się do momentu otrzymania decyzji z North Lanarkshire Council o możliwości prowadzenia zajęć w budynku szkoły St. Bernadette’s. Aby zajęcia mogły odbywać się, w jednej grupie wiekowej musi być minimum 15 uczniów.

ZGŁOSZENIE I ZAPIS DO SZKOŁY:
Wszyscy Rodzice i Opiekunowie, którzy pragną powierzyć tymczasową edukację w formie online swoich dzieci, w naszej szkole zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeń i wniosku na legitymację szkolną do 5 listopada 2021 r. Pamiętajmy, że legitymacja szkolna upoważnia naszych uczniów do wszelkich zniżek i ulg na terenie Polski. Karta zgłoszenia i wniosek na legitymacje szkolna potwierdzi zapis dziecka do naszej placówki. Jeżeli karta zgłoszeniowa została już przesłana to proszę o wypełnienie i przesłanie wniosku na legitymację.

Tak jak wspominaliśmy na zakończeniu roku szkodnego, zmienił się sposób dofinansowywania szkół polskich. Wszystkie Stowarzyszenia i Fundacje w Polsce przyznają środki na podstawie wyrobionych legitymacji szkolnych. Dlatego bardzo prosimy Państwa o wypełnienie wniosków, ponieważ środki na złożone projekty będą przyznane naszej szkole w nowym roku kalendarzowym 2022.

PŁATNOŚĆI:
Koszty nauczania w trybie on-line zostały zredukowane już w ubiegłym roku szkolnym:
Stawki za 1 miesiąc (niezależnie od ilości sobót) nauki on-line kształtują się następująco:
1 dziecko – £20
2 dzieci – £35
3 dzieci – £45
Opłatę prosimy uiszczać przelewem bankowym do 1 każdego miesiąca, a pierwszą wpłatę za miesiąc listopad do 10 listopada.

Zapłatę za naukę dziecka prosimy dokonywać droga przelewu bankowego na konto szkoły:
School of Polish Language and Culture
nr konta 00475998
sort code: 82-66-26
Clydesdale Bank Motherwell
Bardzo proszę w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka
Jeśli ktokolwiek miałby dodatkowe pytania, prosimy o kontakt emaliowy na adres: szkolamotherwell@gmail.com lub telefoniczny 01698 230225 w godzinach wieczornych.

Zarząd i Dyrekcja Szkoły
Katarzyna Meinicke – Prezes Szkoły
Agata Lis- Dyrektor Szkoły