BIBLIOTEKA

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.
2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Wypożyczać książki/CD/DVD wolno jedynie na swoje nazwisko.
5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie.
6. Jednorazowo wypożyczyć można trzy książki i 1 CD/DVD (w tym jedną lekturę).
7. Maksymalny czas wypożyczeń książki to trzy tygodnie. Za zgodą bibliotekarza można czas ten prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
9. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę/CD/DVD nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek/CD/DVD.
11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę/CD/DVD zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki/CD/DVD lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki/CD/DVD.
13. Uczniowie i pracownicy szkoły , którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.