Plan lekcji

Plan lekcji

Plan zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2018 - 2019


Godz.  Grupa przedszkolna Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI
10:00 – 10:45 religia/
wychowanie przedszkolne 

kszt. zint./
religia

kszt. zint. kszt. zint. kszt. zint. kszt. zint. kszt. zint. j.polski
 10:55 – 11:40

wychowanie
przedszkolne


kszt. zint. religia/
kszt. zint.

kszt. zint./
religia

kszt. zint. kszt. zint. kszt. zint.
j.polski

 11:50 – 12:35 wychowanie przedszkolne  kszt. zint. kszt. zint. kszt. zint. religia/
kszt. zint.

kszt. zint./
religia

kszt. zint.

historia 
12:45 – 13:30  wychowanie przedszkolne

kszt. zint.

kszt. zint. kszt. zint. kszt. zint. kszt. zint. religia/
kszt. zint.

geografia/
religia

13:35 – 14:30